Valparna växer

Valparna är 1,5 veckor gamla och än så länge består livet av sömn och mat. De är starkare och rör sig snabbt när mamma Nova kommer till dem i valplådan.  De har ännu inte öppnat ögonen, men det sker snart.  De är alla 5 härligt knubbiga.

IMG_0168 IMG_0173 IMG_0190 IMG_0245IMG_0182

Ester sitter nära valplådan och beskådar valparna. Så fort det hörs ett pip från valplådan så kommer hon springande.  IMG_0250