VDH-JCH x 2

Förra veckan åkte vi till Dortmund med Kafka, Elsa och Nisse. Kafka har nu fått tre Cert i tyskland och är därmed VDH juniorchampion!

KafkaVDH-JCH2015

Kafkas syster Hjördis (Vallklanens Devon Country Girl) blev också VDH juniorchampion. De fick dessutom båda titlarna VDH Europa-jugendsieger 2015 och VDH Frühjarhrs-jugendsieger 2015. Grattis!

VDH-JCHx2